Aanmeldvoorwaarden

Ik ben me ervan bewust dat ik middels dit aanmeldformulier aangeef interesse te hebben in het volgen van de 5-weekse Mindful Run cursus (€105,00). Na het verzenden van dit formulier zal de instructeur een bevestigingsmail sturen met daarin een kopie van dit formulier en de algemene voorwaarden. Na het geven van een akkoord hierop is de aanmelding definitief. Betaling geschiedt vooraf op de door de instructeur aangegeven betalingswijze.

Ik ben me ervan bewust dat Mindful Run Nederland geen partij is bij de overeenkomst en ook niet op een andere wijze een rechtsbetrekking heeft met de cursist. Alle instructeurs werken zelfstandig en zijn niet in loondienst van Mindful Run Nederland. Wel garandeert aanmelden via deze weg dat uw aanmelding terecht komt bij een gecertificeerde door Mindful Run Nederland opgeleide instructeur. Via de instructeur verloopt de aanmelding, betaling en deelname aan de cursus. Deelname is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.